De der­de afle­ve­ring staat nu onli­ne. In deze afle­ve­ring alles over de ver­diep­te lig­ging van de N434, het wes­te­lij­ke gedeel­te van de nieu­we pro­vin­ci­a­le weg tus­sen de A44 en de A4 bij Leiden.

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.