Ook voor de RijnlandRoute was 2020 een veelbewogen jaar. Het einde van het jaar is ook het moment om even terug te kijken en stil te staan bij wat we dit jaar hebben bereikt. Helaas was het vaak niet mogelijk om de werkzaamheden live te laten zien door alle coronamaatregelen. Achter de schermen werkten we hard door, op de bouwplaats en achter het bureau. We nemen je daarom graag -online- mee voor een kort beeldoverzicht per maand.

Zo had het project A4-N43-A44 een aantal mooie mijlpalen. Beide tunnelbuizen zijn geboord, het verkeer op de A4 rijdt over de nieuwe rijstroken onder de fly-overs door en op de A44 over nieuwe viaducten. We maakten kennis met Corbulo als naamgever van de tunnel en voor de TTI zijn belangrijke testen met succes afgerond.

Ook het project N206 Tjalmaweg is gestart. Er is een besluit genomen over de ligging van de tijdelijke N206 en er was hiervoor veelvuldig contact met de omgeving. Er komen extra hinderbeperkende maatregelen en de eerste paal voor de Torenvlietbrug is geheid.

Voor project N206 Europaweg stond alles in het teken van de optimalisatie van de scope, het meenemen van de stakeholders in de plannen en het voorbereiden van de aanbesteding. De bijzondere archeologische vondst van Schans Lammen haalde de internationale pers.