In deze afle­ve­ring neemt Johan Over­de­vest een kijk­je bij asfal­te­rings­werk­zaam­he­den van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk. Ieder­een heeft wel­eens asfal­te­rings­werk­zaam­he­den gezien, maar hoe gaat het in z’n werk? Ook test Johan of steen­wol werkt als mid­del om vuil water weer schoon te krij­gen. Daar­naast gaat Johan op pad met een eco­loog die het gebied rond de N206 Euro­pa­weg in Lei­den in kaart brengt. Voor­dat de werk­zaam­he­den begin­nen vindt er name­lijk ook eco­lo­gisch onder­zoek plaats. 

Omroep West zendt de nieu­we afle­ve­ring op zater­dag 27 mei om 17.00 uur voor het eerst uit. Ver­vol­gens is de afle­ve­ring tot en met zon­dag 28 mei 19.00 uur bij­na ieder uur te zien op omroep West. De afle­ve­ring staat nu al op onze website:

..

..

Rijn­land­Rou­te op omroep West

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.