Na een suc­ces­vol­le pas­sa­ge langs de monu­men­ta­le pan­den van de voor­ma­li­ge Zil­ver­fa­briek en land­goed Ber­bi­ce, was het van­daag opnieuw tijd voor taart. Van­daag bereik­te ons tun­nel­team een mooie mijl­paal: tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia heeft 1.000 meter geboord! In de afge­lo­pen peri­o­de haal­de Gaia op som­mi­ge dagen wel een snel­heid van 24 tot 28 meter per dag.

Nu de eer­ste kilo­me­ter erop zit, heb­ben we nog 1250 meter te gaan. Vol­gen­de week ver­wach­ten we dat we op 50% van het boren van de eer­ste tun­nel­buis komen (1125 meter) en kort daar­na volgt het diep­ste punt van de tun­nel. Mooie mijl­pa­len in kor­te tijd!