1.100 bezoe­kers bezoch­ten Romein­se opgra­ving ‘Weerd­kam­pen’ langs N206 in Katwijk

Tij­dens de publieks­da­gen Arche­o­lo­gie Rijn­land­Rou­te, langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in Kat­wijk, ont­vin­gen we op 13 en 14 okto­ber 1.100 bezoekers.