Tijdens de publieksdagen Archeologie RijnlandRoute, langs de N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk, ontvingen we op 13 en 14 oktober 1.100 bezoekers.

Hierbij werden ook de Nationale Archeologiedagen in Zuid-Holland geopend door gedeputeerde Rik Janssen en wethouders van Katwijk, Rien Nagtegaal en Jacco Knape. Ook onthulden zij de nieuwe naam van de opgravingslocatie ‘Weerdkampen’.

Rik Janssen: “De provincie is door de samenstelling van haar bodem een gebied dat rijk is aan archeologie. Tijdens de Nationale Archeologiedagen (NAD) wordt het verleden tot leven gebracht en brengen we archeologie dichterbij het publiek. Deze bijzondere Romeinse vondsten in het gebied van RijnlandRoute geven een completer beeld van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en sluit uitstekend aan bij deze archeologiedagen. Vooral de lengte, de gaafheid en de volledigheid van de Romeinse weg zijn zeer bijzonder.”

Jacco Knape: “Het grote aantal bezoekers van afgelopen weekend laat weer eens zien hoe de rijke historie van Katwijk leeft bij de bewoners. Het is bij elk archeologisch onderzoek in de gemeente weer spannend wat er aangetroffen wordt, maar op deze plek werden we wel heel aangenaam verrast. Fijn dat een grote groep bewoners deze vondst echt heeft kunnen zien, en dat de archeologen die aan het onderzoek werken dit stuk geschiedenis echt beleefbaar hebben gemaakt.”

Bezoek aan opgravingen

Op een zonovergoten opgravingsterrein konden alle aanwezigen meer te weten komen over de opgravingen, zij werden langs de opgravingen geleid en konden de vondsten bekijken. Ook zagen de mensen hoe de Romeinse weg en het naastgelegen grachten- en geulensysteem, de bijgelegen grafvelden en huisplattegronden aan het licht kwamen tijdens archeologisch onderzoek in het gebied van RijnlandRoute. De belangrijkste vondsten van deze locatie worden in ieder geval vanaf begin 2019 in het informatiecentrum RijnlandRoute tentoongesteld.

In Valkenburg kregen de bezoekers van de gemeente Katwijk gratis toegang aangeboden voor het Torenmuseum.

Weerdkampen

De naam Weerdkampen dankt zijn naam aan de vermelding op de historische kadastrale minuten van 1825 (oudst gebruikte topografische kaart in Nederland), waar deze naam al genoemd werd voor dit gebied. ‘Weerd’ staat voor menigte, volk en slaat op ‘daar waar mensen gewoond hebben’.

Romeinse Limes

Deze opgravingen zijn onderdeel van de Romeinse Limes, de oude noordgrens van het Romeinse Rijk. De gaafheid en volledigheid van de Romeinse weg zijn een grote verrassing. Ook de lengte van de aangetroffen weg is bijzonder. De bermgreppels en de verticale houten palen – die dienden om de weg niet te laten verzakken – zijn na bijna 2000 jaar nog aanwezig. Sommige van de eikenhouten palen zijn manshoog. Deze Romeinse weg dateert vermoedelijk uit het jaar 125 AD (na Christus).

Ook deze vondst is een mooi wapenfeit in de opmars van de Romeinse Limes naar de UNESCO werelderfgoed nominatie in 2021.

Archeologie en Rijnlandroute

De provincie laat ruim voordat de werkzaamheden aan de RijnlandRoute beginnen, archeologisch onderzoek doen. Daarbij worden vindplaatsen in het projectgebied in beeld gebracht. Waar nodig stelt de provincie daarbij de archeologische vondsten veilig, conserveert en behoudt zij deze. Zo beschermt de provincie haar archeologisch erfgoed en maken wij het beleefbaar voor een groter publiek. De archeologische werkzaamheden langs de N206 ir. G. Tjalmaweg hebben geen gevolgen voor de planning van de werkzaamheden.